Wyszukaj produkt

Podstawowe cechy urządzeń

 1. Zmienny kod oparty na systemie Keeloq® firmy Microchip Technology Inc., USA. Po każdej transmisji następuje zmiana kodu w pilocie. Odbiornik zna algorytm zmian tego kodu i po zdekodowaniu bieżącej, poprawnej transmisji, ustawia się na następną. Od tej chwili nie będzie już reagował na poprzednie, więc "intruz" przechwytując transmisję nie jest w stanie rozbroić systemu. Dodatkowo, ponieważ transmisja jest szyfrowana, nie jest on w stanie wygenerować następnej analizując poprzednią. System jest odporny na "zgubienie" wielu transmisji (nawet tysiąca), tzn. wciśnięcie pilota poza zasięgiem pracy odbiornika nie desynchronizuje odbiornika, co najwyżej konieczne będzie dwukrotne przyciśnięcie pilota w przypadku zgubienia ponad 15 transmisji.
 2.  Konfigurowanie zestawów. Bardzo proste, przy użyciu pilota i przycisku w odbiorniku. W ten sposób programuje się tryby pracy kanałów i dodaje piloty do zestawu.
 3.  Każdy pilot ma inny kod, który jest przechowywany w jego nieodczytywalnej pamięci, nie można więc go skopiować. Odbiornik uczy się każdego pilota-nadajnika z osobna, a piloty można dowolnie przenosić, usuwać i dodawać do zestawu. Jedyne ograniczenie narzuca wielkość pamięci pilotów w odbiorniku, typowo jest to 112, ale w niektórych zestawach ta ilośc jest inna. W celu wyeliminowania z systemu zgubionego lub skradzionego pilota należy wykasować wszystkie piloty z pamięci odbiornika, a następnie "nauczyć" odbiornik każdego z pozostałych pilotów od nowa. Usunięcie pilota, który jest w naszych rękach jest prostsze - wystarczy rozpocząć procedurę programowania i w czasie jej wykonywania popełnic błąd, np naciskając różne przyciski w dwóch kolejnych etapach programowania. Powyższe uwagi nie dotyczą odbiorników RD448 i RD1000, gdzie wybierając numer pilota na wyświetlaczu, mozna go usunać.
 4. Tryby pracy wyjść odbiornika. Każde wyjście przekaźnikowe odbiornika, może być ustawione jako NO lub NC oraz pracować w jednym z dwóch trybów:
  - monostabilnym, tzn. po włączeniu kanału nastąpi jego samoczynne wyłączenie po zaprogramowanym czasie od 0.5 s. do 4 h. Czas ten jest liczony od ostatniego przyciśnięcia pilota.
  - bistabilnym; każde naciśnięcie przycisku pilota włącza lub wyłącza kanał trwale. W tym trybie nie nastąpi samoczynne wyłączenie kanału po czasie.
 5. Sygnalizacja LED. Przy załączonym przekaźniku, dwukolorowy LED zmienia kolor świecenia.
 6. Sygnalizacja na wyjściu S. Na tym wyjściu (typu OC) pojawiają się trwające 0,3 sek impulsy zwarcia do masy, dwa przy załączeniu kanału, jeden przy wyłączeniu.
 7. Tamper. Urządzenie jest wyposażone w antysabotażowy włącznik sygnalizacji otwarcia obudowy typu NC.
 8. Produkowane urządzenia radionadawcze posiadają deklarację CE producenta o zgodności z wymaganiami zasadniczymi norm europejskich: z normą bezpieczeństwa użytkowania EN 60950-1, normą kompatybilności elektromagnetycznej EN 301 489-1 i normą zgodności w wymaganiami radiowymi EN 300 220-3 oraz polskich PN-EN 50081-1, PN-EN 50082-1 potwierdzone sprawozdaniami z badań i pomiarów wykonanych w instytutach akredytowanych przez PCBC (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) i nie wymagają zgody Urzędu Komunikacji Elektronicznej na instalowanie i użytkowanie.