Wyszukaj produkt

Serwis urządzeń Elmes Elektronik

Serwis urządzeń produkcji Elmes Elektronik.
Prowadzimy serwis wszystkich naszych produktów. Wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Urządzenia do naprawy należy wysyłać na adres producenta:

Elmes Elektronik
ul. Avicenny 2
54-611 Wrocław
.
 
Ogólne zasady przyjmowania urządzeń do serwisu:

1. Do serwisu przyjmowane są wyłącznie urządzenia (płytki elektroniki lub produkty w oryginalnej obudowie) wyprodukowane przez firmę Elmes Elektronik. Nie przyjmujemy do serwisu urządzeń innych producentów ani urządzeń, w których zainstalowany jest produkt firmy Elmes Elektronik. W takim przypadku, należy przed wysyłką odłączyć produkt Elmes Elektronik od wszelkich instalacji, skrzynek instalacyjnych, przewodów i płytek innych urządzeń elektronicznych. Urządzenia nadesłane, a niespełniające tego wymogu będą odsyłane do nadawcy.
2Osoby fizyczne wysyłające serwis zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych na terenie RP (więcej informacji). W tym celu każdy serwis prosimy poprzedzić wysyłając krótkiego maila przez formularz kontaktowy, i zaznaczenie akceptacji odnośnie polityki prywatności i  procesu przetwarzania danych osobowych. 
3. Warunki udzielania gwarancji zawarte są w instrukcjach urządzeń i są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi przepisami o udzielaniu gwarancji i rękojmi. Czas gwarancji obejmuje okres 2 lat, za wyjątkiem baterii i akumulatorów. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie urządzenia do naprawy wraz z paragonem lub fakturą potwierdzającą datę zakupu.
4. Wszelkie przeróbki urządzeń na własną rękę, a także mechaniczne i elektryczne uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub użytkowania nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu i mogą być naprawione na koszt właściciela. W przypadku wątpliwości w tym zakresie nasz dział techniczny służy pomocą pod numerem telefonu 71-784-59-61 lub kontaktem mailowym na formularzu kontaktowym na stronie www.elmes.pl. Naprawy odpłatne przekraczające wartość nowego urządzenia uzgadniane są z klientem przed ich wykonaniem.
5. Urządzenie do serwisu powinno być dostarczone ze zgłoszeniem serwisowym z dokładnym opisem usterki lub objawów nieprawidłowego działania. Zgłoszenie powinno także zawierać adres, na jaki urządzenie ma być odesłane po naprawie, kontakt telefoniczny lub mailowy do zgłaszającego i dane do wystawienia faktury.
6. Naprawy urządzeń lub wydania ekspertyzy o celowości i przewidywanym koszcie naprawy, w przypadku naprawy odpłatnej, dokonujemy w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty otrzymania urządzenia.
7. Urządzenie do serwisu należy dostarczyć na własny koszt. Nie przyjmujemy urządzeń wysłanych na koszt odbiorcy. Uzgodnienia w tym zakresie należy dokonać z działem serwisu pod numerem telefonu 71-784-59-61 lub mailem poprzez formularz kontaktowy. Jeśli urządzenie jest odsyłane na nasz koszt, akceptujemy wyłącznie przesyłki wysyłane Pocztą Polską lub kurierem DHL.